Bart van Deelen

(NL)

 

Mijn reliekachtige beeldhouwwerken verwijzen naar een gebeurtenis of gebruik uit het verleden en zet ik in als vertrekpunt om te reflecteren op de praktische en historische aspecten van onze materiƫle cultuur. Ik hanteer een zekere mate van verhevenheid in mijn sculpturen door te spelen met schaal en perspectief. Objecten en (gebruiks)voorwerpen krijgen een waarde toegeƫigend of meten zichzelf waarde toe. Ik heb een voorkeur voor klassieke materialen. Vaak ook op 'zware' materialen zoals marmer, hout en beton maar door de manier waarop ik deze materialen inzet ogen ze licht. Het hangt, is wit(tig), zweeft of reikt naar boven. Mijn werken ogen functioneel, echter bijna net zo snel ontkennen de sculpturen deze functies en brengen de toeschouwer terug naar de fysieke essentie van het werk. Simpele esthetische ingrepen benadrukken de verschillende facetten van het object en tonen de potentie van het materiaal. Op een meer abstract niveau weerleggen de sculpturen hun eigen monumentaalheid waaruit mijn interesse in de maakbaarheid van de geschiedenis blijkt.

 

 

(EN)

 

My relic-like sculptures refer to an event or practice from the past and I use it as a starting point to reflect on the practical and historical aspects of our material culture. I use a certain degree of elevation in my sculptures by playing with scale and perspective. Objects and (consumer)objects receive a value or value themselves. I prefer classical materials. Often also 'heavy' materials such as marble, wood and concrete, but the way I use these materials makes them look light. It hangs, is white, floats or reaches up. My works look functional, but almost as quickly do the sculptures deny these functions and bring the viewer back to the physical essence of the work. Simple aesthetic interventions emphasize the different facets of the object and show the potential of the material. On a more abstract level, the sculptures refute their own monumental character, demonstrating my interest in the malleability of history.

 

 

 

 

Bart van Deelen